வந்தியத்தேவன் பாதையில் ஓர் அனுபவப் பயணம்

Paraak! Paraak!

It is said that a page of history is worth a year of wisdom. To experience the fascinating history of Ponniyin Selvan, travel with us!

PS 1st Tour Images (Dec 10 to Dec 14)

PS 2nd Tour Images (Jan 8 to Jan 12)

About Us

கல்கியின் ‘பொன்னியின் செல்வன்’ புதினத்தில் பொதிந்திருக்கும் சரித்திரமும் இலக்கியமும் இணையும் ஒரு சிலிர்ப்பூட்டும் பயணம் இது. ‘பொன்னியின் செல்வன்’ பிறப்பிடமான கல்கி குழுமம் ஒருங்கிணைக்கும் இப்பயணம், சோழ வரலாற்றின் ஏடுகளை புரட்டி பார்க்க ஓர் அரிய சந்தர்ப்பம்.

This tour combines history and literature embedded in Kalki’s ‘PONNIYIN SELVAN’. This tour organised by Kalki Group and facilitated by Parry Travels, offers rare glimpses into the pages of Chola History.

This trail along the path of Vanthiyadevan traces the ancient route in Tamil Nadu described in the historical novel Ponniyin Selvan. This trip spans eight major cities, and more than nine districts covering over 50 places. This exclusive package is designed for Ponniyin Selvan fans around the world.

Kalki Group’s intention is to export travellers back in time to the Chola period and give them the experience of visiting various locations through the eyes of Kalki, the author.

Parry Travels, a unit of Murugappa Group will assist in co-ordinating and conducting the tour, making travel easy and cozy. Given their expertise and experience as tour operators, every traveller is bound to cherish the journey.

Parry Travels will reach out to you once the registration is done.

Journey through the heart of cholas

Tour Highlights

01

5 Days / 4 Nights

Tour cost (Based On Minimum 10 Passengers Traveling Together)

Cost for 5 Days 4 Nights PS Tour :

Single booking : Rs. 22,000 + 5% GST

Double Sharing : Rs.20,000 + 5% GST

Children between the Age 6 and 12 : Rs. 10,000 + 5% GST

Next Tour On Mar 17 and Apr 28, 2023

Facilities include A/C Coach, 3 Star Hotel, 3 Meals per day.

02

Kaalachakram Narasimha

An opportunity to create a lifetime of memories.

Kaalachakram Narasimha is a writer, historian, reasearcher and Journalist. He has penned many Historical thrillers mixing the right amount of history with fiction. Sangadara by Kaalachakram’ Narasimhan is an off-shoot of Ponniyin Selvan, narrated from the perspective of Aadiththa Karikaalan. Narasimhan’s understanding of Chola history, temples and Ponniyin Selvan make him an ideal guide for this tour.

03

Locations Covered

CHIDAMBARAM: Veeranam Lake | Kadambur | Rudrakoteeswarar Temple | Vadavaru River Kaatumannarkudi Veeranarayanan Temple | Udayargudi Anantheeswarar Temple

NAGAPATTINAM: Sudamani Viharam | Lotus Pond | Kodiyakkarai | Kuzhagar Temple | Lighthouse

KUMBAKONAM: Thirupurambiyam | Arasilaaru-Sakkottai Dam | Pazhaiyarai | Udaiyaalur Chozhan Samadhi Chozhan Maaligai | Pateeswaram | Nandhipura Vinnagaram

THANJAVUR: Muthuppettai Lagoon | Venatrankarai | Thalikulaththaan Sannadhi | Nisumbasuthani Temple

TRICHY: Kodumbalur Moovar Temple | Musukundeeswarar Kovil

Register Now

Reservation Form

A meeting to remember

Who You Will Meet and Where

A trail of Ponniyin Selvan leads to various locations, following the characters. You can learn more about the characters, locations, and stories behind each place in the images below.
Watch the trailers

What You Will See

Don’t miss the launch of the classic 16 episode historic video series on September 24, 2022, by Kalki Group through its Kalkionline Youtube Channel.

View full series here.